Có một Trường Giang rất khác, rất... nhẫn tâm

31-12-2019 14:57:00
'Các bạn sẽ thấy một nhân vật rất khác với những gì Giang đã thể hiện trước đây'- Trường Giang nói.