TP.HCM đột phá cải cách hành chính để thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội

04/12/2018 - 09:26

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 29/11-1/12 để thảo luận, góp ý thông qua 9 nội dung do Ban cán sự đảng UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy trình.

Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X họp ngày 29/11-1/12 để thảo luận, góp ý thông qua 9 nội dung do Ban cán sự đảng UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy trình nhằm đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm qua và định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì và tổng kết hội nghị. Hội nghị Thành ủy thống nhất các nội dung được trình qua 2,5 ngày làm việc.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, triển khai quyết liệt Nghị quyết 54

Năm 2019, là thời cơ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thi đua nước rút, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đại hội X Đảng bộ thành phố.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy cao nhất nguồn lực to lớn có sẵn là gần 5 triệu lao động với truyền thống sáng tạo của TP.HCM.

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội: đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, triển khai quyết liệt Nghị quyết 54 của Quốc hội, 7 chương trình đột phá, chương trình xây dựng nông thôn mới, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố.

TP.HCM dot pha cai cach hanh chinh de thuc hien nghi quyet 54 cua Quoc hoi
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Thành ủy. Ảnh: Việt Dũng

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo để phát triển thành phố, đặc biệt là các chương trình khởi nghiệp sáng tạo, cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

Đẩy mạnh triển khai đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy mạnh mẽ nguồn lực đất đai thông qua quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất. Yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện rà soát, báo cáo chuyên đề tại hội nghị của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân quận, huyện và giám đốc các sở, ngành báo cáo tại hội nghị tổng kết năm 2018 của sở và Đảng bộ về tình hình thực hiện đầu tư công trong 3 năm qua, đề ra giải pháp thiết thực để giải ngân trong năm 2019 phải đạt từ 90% trở lên. Kiên quyết khắc phục tình trạng chậm chuẩn bị quỹ đất cho trường học.

Duy trì đối thoại của lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính (2-3 tháng/lần); triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu đường, trung tâm tài chính, quảng trường, nhà hát giao hưởng và các dự án khác theo quy hoạch tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khẩn trương quy hoạch hệ thống logistics của thành phố và xây dựng khu công nghiệp mới. Triển khai quyết liệt chương trình hợp tác đã ký kết với Bộ Thông tin và Truyền thông, thành phố là địa phương đầu tiên trong cả nước sẽ triển khai thí điểm dịch vụ di động thế hệ 5 (5G).

Thành phố thành lập tổ công tác để chỉ đạo việc bồi thường, tái định cư, giao đất theo quy trình mới, nhanh hơn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đúng pháp luật.

Công tác thông tin truyền thông phải đảm bảo tính kịp thời, dẫn dắt thuyết phục, thông tin phù hợp đến với người dân theo từng nhóm độ tuổi, trên cơ sở phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, định hướng khuyến khích sáng tạo, đổi mới của người dân để thành phố phát triển. Đề cao trách nhiệm, vai trò của đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trong sáng tạo thực hiện nhiệm vụ và tham gia phòng, chống suy thoái, tham nhũng.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các đầu việc trọng tâm được giao, kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý. Các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn mình quản lý (giải pháp đầu tư xây trường học, đảm bảo an ninh trật tự, giải ngân các công trình từ nguồn vốn ngân sách, ngập nước, rác thải, ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị thông minh, giải quyết, trả lời kịp thời, thấu đáo các kiến nghị, khiếu nại của người dân...). Giám đốc các sở, ngành, doanh nghiệp với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, đứng đầu doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm được giao, kịp thời báo cáo, kiến nghị và cùng cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, không để xảy ra bất ngờ về chính trị, bế tắc về giải pháp.

Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong hành động

Yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai đợt sinh hoạt trong Đảng bộ nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, với chủ đề “Vai trò của đảng viên và tổ chức đảng trong phát huy sáng tạo của nhân dân và chăm lo cho nhân dân”, trong đó, cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong về nhận thức và gương mẫu trong hành động.

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của các cơ quan báo chí thành phố, chủ động truyền thông có dự báo, truyền thông thuyết phục bằng sức mạnh của hệ thống chính trị, phù hợp với từng đối tượng, đấu tranh hiệu quả với hoạt động phá hoại của các cá nhân, tổ chức phản động, nhất là hoạt động kích động tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, không để bị bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố trong công tác truyền thông; đưa Trung tâm báo chí thành phố đi vào hoạt động từ quý I năm 2019.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, thứ bảy, thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, công tác cán bộ nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự và nội dung cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn dân cư và các loại hình cơ quan, đơn vị; chú trọng và thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân; bám sát, nắm chắc tình hình nhân dân và thực hiện báo cáo về tình hình nhân dân hàng quý.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội phải quyết liệt đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tổ chức phong trào thi đua sáng tạo của mỗi giới, mỗi ngành, mỗi địa bàn để phát triển thành phố, đại diện cho tiếng nói, lợi ích của nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục hoàn thiện trong thực tế cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và giám sát; nêu cao tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, khẳng định và tự hào về trách nhiệm chính trị trước Đảng và nhân dân, thi đua nước rút để hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xứng đáng với mong đợi và tin tưởng của nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP), đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3% (cùng kỳ tăng 8,25%). Tỷ trọng quy mô kinh tế thành phố so với quy mô kinh tế cả nước (5,51 triệu tỷ đồng) là 24,16%, cao hơn năm 2017 và năm 2016 (23,4%), cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP (năm 2017 là 34,5%, vượt chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 30% GRDP). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,07 tỷ đô la Mỹ (cao nhất cả nước, năm 2017 là 6,6 tỷ đô la Mỹ, năm 2016 là 3,78 tỷ đô la Mỹ), chiếm 22% tổng đầu tư nước ngoài cả nước năm 2018...

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ... Y tế đã tiếp cận được nhiều kỹ thuật tiên tiến, tạo niềm tin trong việc khám, chữa bệnh. Nhiều hoạt động khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, kết nối đầu tư được tăng cường triển khai. Tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại với kết quả tích cực. Thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em… góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thành ủy và chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo, giải quyết việc khiếu nại kéo dài liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2018, thành phố đã có nhiều biện pháp mới trong lãnh đạo, chỉ đạo: Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, qua đó đổi mới cách thực hiện 7 chương trình đột phá; triển khai quyết liệt Nghị quyết 54 của Quốc hội... Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm, đổi mới: đã tổ chức tổng kết, sơ kết thực hiện nhiều Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ thành phố về công tác tuyên giáo, tổ chức cán bộ, dân vận, công tác kiểm tra của Đảng; kiên trì chỉ đạo nâng cao chất lượng đảng viên, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý suy thoái, tham nhũng được triển khai hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém như: Các dự án thực hiện theo hình thức BT phải dừng nên nguồn vốn xã hội không được phát huy. Công tác cổ phần hóa triển khai chậm, không xây dựng thêm được Khu công nghiệp nào. Cán bộ chủ chốt của nhiều doanh nghiệp Nhà nước và của Đảng bộ có năng lực hạn chế và thiếu, trong bối cảnh các văn bản pháp luật còn nhiều chồng chéo. Việc thực hiện 7 chương trình đột phá chưa tạo được sự chuyển biến có tính đột phá: tắc đường ngày càng nghiêm trọng hơn, ngập nước nhiều nơi gia tăng, chuyển đổi công nghệ xử lý rác chậm, việc đấu giá quyền sử dụng đất chậm; cải cách hành chính chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai chậm, đạt thấp; phát triển giáo dục, y tế chưa đáp ứng yêu cầu; tệ nạn xã hội chậm được khắc phục; nguy cơ bất ổn về an ninh chính trị, an toàn xã hội vẫn còn.

PNO

 
TIN MỚI