Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 'Giải quyết đơn thư phải đặt tâm thế là người viết đơn để thấu hiểu'

09-01-2020 15:32:36
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng. Dân vận phải thực lòng, không qua loa, đại khái.

cachecache getLinkPublic 1400711
cachecache getLinkPublic 1400634