Cánh mai nhỏ rưng rưng miền ký ức

11-01-2020 16:41:24
Sáng nay tôi lên sân thượng làm một việc "rất tết" đó là: lặt lá mai! Cây mai kiểng năm nào cũng cho những cụm hoa vàng náo nức.