Chí Trung - Ngọc Huyền ly hôn: Người mới đừng khơi lại chuyện cũ

11-01-2020 19:24:55
Trong câu chuyện ba người, nếu hai nhân vật chính chọn cách im lặng thì người thứ ba tốt nhất cũng cố gắng đừng lên tiếng.