Năm chương trình của Trường đại học Tài chính Marketing đạt kiểm định chất lượng

08-01-2020 19:40:20
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG TP.HCM vừa công nhận 5 chương trình đào tạo của Trường ĐH Tài chính Marketing đạt chuẩn kiểm định mức độ 4.