Nhóm BTS được Thái tử Ả Rập Saudi yêu cầu trình diễn nhiều hơn ở Trung Đông

09-01-2020 13:35:18
Sau khi 'Mỹ tiến' thành công, BTS tiếp tục chinh phục khán giả Ả Rập Saudi bằng tài năng và sức hút của 7 thành viên.

cachecache getLinkPublic 137865