Nhiều trường hợp tai biến vì làm đẹp đón Tết

11-01-2020 08:26:33
Sử dụng các dịch vụ chui, làm đẹp kiểu cấp tốc để kịp đón Tết dẫn đến không ít trường hợp gặp tai biến, phải nhập viện để chỉnh sửa, điều trị.