Bế mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP.HCM khóa 9: Không để dân bức xúc kéo dài, khiếu nại vượt cấp

07/12/2018 - 17:36

“UBND TP.HCM, các quận, huyện tập trung giải quyết khiếu nại, kiến nghị của dân, nhất là việc thu hồi đất thực hiện một số dự án, không để dân bức xúc kéo dài, khiếu nại vượt cấp”- Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm...

Chiều 7/12, sau 4 ngày làm việc, kỳ họp thứ 12, HĐND TPHCM khóa IX đã bế mạc. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: "Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của TP sẽ tiếp tục phục hồi, có nhiều thuận lợi và cơ hội. Vì vậy, HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, của các đại biểu; có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND TP; nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống".

Be mac ky hop thu 12, HDND TP.HCM khoa 9: Khong de dan buc xuc keo dai, khieu nai vuot cap
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng thời, HĐND TP hoan nghênh UBND TP báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ về các khiếu nại của người dân đối với việc thu hồi thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm. HĐND TP đề nghị UBND TP khẩn trương thực hiện, đảm bảo giải quyết hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư. Phân tích đúng, sai rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, hợp lòng dân, sớm ổn định cuộc sống người dân. Có giải pháp thu hút đầu tư phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng tầm; vấn đề gì thuộc thẩm quyền HĐND TP quyết định thì sớm trình HĐND TP xem xét.

Be mac ky hop thu 12, HDND TP.HCM khoa 9: Khong de dan buc xuc keo dai, khieu nai vuot cap
 

“UBND TP, các quận, huyện tập trung giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của người dân, nhất là việc thu hồi đất để thực hiện một số dự án đang có nhiều khiếu nại, chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Không để người dân bức xúc kéo dài, khiếu nại vượt cấp” - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị.

Chủ tịch HĐND TP yêu cầu UBND TP tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tập trung xem xét đối với những trường hợp có vướng mắc các quy định pháp luật để tháo gỡ. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất các cơ quan trung ương tháo gỡ. Cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đi đôi với nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước; quản lý giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức của các cấp chính quyền trong lĩnh vực này.

Be mac ky hop thu 12, HDND TP.HCM khoa 9: Khong de dan buc xuc keo dai, khieu nai vuot cap
Đại biểu HĐND TP biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019

Các chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019:

HĐND TP đã biểu quyết thông qua nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019; nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn. Theo nội dung nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019 được HĐND TP thông qua, năm 2019, TP đề ra một số chỉ tiêu sau: Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) tăng 8,3 - 8,5%; tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 36% trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 35% GRDP; thu ngân sách đạt 100% dự toán; thành lập mới 46.200 doanh nghiệp (DN).

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,7%/năm, tương ứng giảm 15.750 hộ nghèo/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 0,9%/năm, tương ứng giảm 20.220 hộ cận nghèo/năm (theo chuẩn chương trình giảm nghèo mới của TP từ năm 2019). Tạo việc làm mới cho 130.000 lao động. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 83%. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,8%.

Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người 19,81m2/người; đạt 288 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi); đạt 19 bác sĩ trên 10.000 dân; đạt 42 giường bệnh/10.000 dân, đạt 45,5m2 sàn xây dựng/giường bệnh; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%, tổng lượng khai thác nước dưới đất so với năm 2018 giảm xuống còn 24,78% (còn 310.000m3/ngày); tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%; nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 98%.

Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, nghị quyết HĐND TP đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước qua phân cấp, ủy quyền cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện. Tập trung triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội và các nghị quyết đã được HĐND TP thông qua. Đảm bảo tiến độ thực hiện 7 chương trình đột phá và các đề án, chương trình trọng điểm của TP theo kế hoạch đã đề ra; rà soát tất cả các lĩnh vực để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh các nghị định, thông tư theo hướng phân cấp mạnh cho TP chủ động, phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của TP.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Cơ cấu lại, thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước theo kế hoạch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng; khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy DN đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm; cải thiện năng lực cạnh tranh của DN; thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, gắn kết với các DN, nhà khoa học, nhà đầu tư.

Đảm bảo tiến độ giải ngân các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; đảm bảo tiến độ giải ngân phục vụ các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Rà soát các dự án chậm triển khai để xử lý triệt để

Tập trung quản lý quy hoạch, lập và rà soát quy hoạch xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển đô thị bền vững qua từng giai đoạn. Tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai để có hướng xử lý triệt để. Thành lập tổ công tác chỉ đạo công tác bồi thường, tái định cư, giao đất theo quy trình mới, nhanh hơn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, đúng pháp luật.

Ngoài ra, tăng cường phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân TP; tăng cường đầu tư cho các hoạt động văn hoá, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng.

                                                                                                 Mai Phan - Minh Vân 

 
TIN MỚI